II. Başkan: Dr. Bülent KATKAK

Eman Turizm, İstanbul

1953 yılında İstanbul’da doğdu. ‹stanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi mezunu olan ve 22 y›ld›r turizm sektöründe çal›şan Dr. Katkak; Eman, Ebrar ve Figura seyahat acentalar›n›n ortağ›. 1994 y›l›nda TURSAV’da Denetçi olarak çalıştı. Halen, Fenerbahçe Spor Kulübü Üyesi, TURSAV Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı olan Katkak, TÜRSAB 21. Faaliyet Dönemi’nde Yönetim Kurulu II. Başkanı olarak görev yaptı. Dr. Katkak, evli ve iki çocuk babası